dream yoga

Logo Dreamyoga

In balans met je levensdans

Logo

Het logo van Dreamyoga is gebaseerd op een ammoniet; een versteende spiraalvormige fossiele schelp. De vorm geeft beweging weer; de beweging die er in ieders leven is, zelfs op momenten van schijnbare stilstand.
Een beweging van binnen naar buiten, maar ook van buiten weer naar binnen.
Steeds weer afstemmen met de binnenwereld en dat naar buiten brengen en inspirerende impulsen van buitenaf mee naar binnen nemen en verinnerlijken.
Als een dans bewegen door het leven, waarin van alles zich aandient. Daarin de balans zien te vinden om te kunnen blijven staan, desnoods met één been op de grond en één sierlijk in de lucht.
Dat wordt verbeeld door de yogahouding die natarajasana genoemd wordt, vrij vertaald “de danser”.

Het vloeiende van de dans wordt meegenomen in de yogalessen waarbij zoveel mogelijk op vloeiende wijze van de ene naar de volgende houding gegaan wordt.
De houdingen verbindend met het leven van alledag, maakt het tot een ervaring alsof je je in een levensdans begeeft.
De kleuren van de ammoniet zijn van binnen naar buiten opgebouwd met de kleuren van de chakra’s. En elke kleur is weer onderverdeeld in diverse compartimenten, wat de verschillende lagen binnen een bepaald levensgebied voorstelt.
De ammoniet, ondersteunt de danser bij het scheppen van haar levensdans.

Everything starts with a dream